Continguts i publicacions

Catàlegs, revistes, díptics, memòries corporatives, llibres per encàrrec, traduccions, correccions...

No n'hi ha prou en tenir bones idees, s'ha de saber com explicar-les, com traslladar-les a un full en blanc. Fem tota mena d'escrits per encàrrec per a empreses i per a particulars i, si cal, busquem editorial i el publiquem.

Des de Lidera Comunicació t'oferim:

  • Elaboració de publicacions per encàrrec: assaigs, memòries, revistes, catàlegs.
  • Continguts i actualització permanent de pàgines web.
  • Copywriting: escrits promocionals o comercials per a empreses.
  • Escrits per encàrrec per a particulars i empreses: cartes, informes, discursos, i textos per esdeveniments especials.
  • Disseny i maquetació de material gràfic i publicacions.
  • Cerca d'editorial i impremta per a la publicació del material, en qualsevol tipus de suport.
  • Serveis de traducció i correcció ortogràfica i d'estil en llengües catalana, castellana, anglesa i francesa.
  • Guions audiovisuals.
  • Exposicions.

Vols veure algunes de les publicacions que hem fet? 

Òdena, butlletí municipal d'informació - Revista municipal (2019)

40 anys d'ajuntaments democràtics - Revista especial de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous (2019)

El talento y la innovación al servicio de la piel - Quadríptic informatiu de l'A3 Leather Innovation Center (2018)


Anoia, the origin of knitting fashion
 - Fagepi (2013)


Igualada: el teixit de Catalunya, la pell d'Europa
 - Ajuntament d'Igualada (2015)