Esdeveniments

Organitzem tot tipus d'esdeveniments i treballem perquè tinguin la millor cobertura mediàtica. 

Des de Lidera Comunicació t'oferim:

  • Organització d'esdeveniments, meetings i convencions: planificació de l'acte, tria de l'espai, cerca dels ponents, etc.
  • Inauguracions, aniversaris i presentacions de productes.
  • Redacció i disseny d'invitacions, gestió de mailing, elaboració de llistats VIP, tramesa d'invitacions i confirmacions.
  • Relacions institucionals i protocol, identificació d'interlocutors i establiment de contactes.
  • Accions de patrocini i mecenatge.
  • Comunicació específica de l'esdeveniment: elaboració de la pàgina web, presència a les xarxes socials i als mitjans de comunicació tradicionals.
  • Creació i organització de premis i concursos.
  • Elaboració de presentacions multimèdia: vídeos, projeccions, animacions, etc.

Aquí pots veure quins esdeveniments hem organitzat.