Lidera Comunicació

L'embolcall també defineix el producte. El naming, el disseny de la imatge corporativa, el packaging, el vídeo promocional... són claus per crear una imatge de marca.